Cijena prevoda podliježe dogovoru u zavisnosti od složenosti teksta i roka isporuke.

Mogućnost žiralnog plaćanja.

Popust za stalne klijente i za veći broj strana.

Usluge prevoda

Cijena

Usluga popunjavanja elektronskih formulara sa mogućnošću elektronskog plaćanja takse za obradu zahtjeva za vize.

Vize

@

Kontakt

gallery/mapa

Tel. +387 66 26 77 26, +387 55 419 649

E-mail: sudski.tumac.bn@gmail.com

Web: http://sudskitumacbn.com/

FB: http://www.facebook.com/SudskiTumacPrevodilacZaEngleski

Nikola Stančić

Stalni sudski tumač za engleski jezik

Prevodi svih vrsta dokumenata i tekstova sa i na engleski jezik.

 

Usluga popunjavanja elektronskih formulara sa mogućnošću elektronskog plaćanja takse za obradu zahtjeva za vize.