Prevodi svih vrsta dokumenata i tekstova sa i na engleski jezik:

 • Izvodi iz matičnih knjiga (rođenih, vjenčanih, umrlih)
 • Uvjerenja o državljanstvu
 • Uvjerenja o nekažnjavanju
 • Uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka
 • Sudska rješenja i presude
 • Ovlašćenja i punomoćja
 • Ugovori
 • Izjave i saglasnosti
 • Potvrde i sertifikati
 • Svjedočanstva završenih razreda srednje škole
 • Diplome i dodaci diplomi
 • Uvjerenja o položenim ispitima
 • Nastavni planovi i programi fakulteta
 • Potvrde o redovnom školovanju (osnovne i srednje škole, fakulteti)
 • Potvrde o stanju računa u banci
 • Potvrde o stalnom zaposlenju
 • Vozačke dozvole 
 • Saobraćajne dozvole
 • Ljekarski nalazi
 • Registracije privrednih društava
 • Izvodi iz sudskih registara
 • Bilansi – završni račun, bilans uspjeha
 • Katalozi i brošure
 • I druga dokumenta koja se podnose nadležnim organima u inostranstvu ili RS/BiH.

Takođe, prevodi iz raznih oblasti, kao što su:

 • spoljna trgovina
 • ekonomija
 • pravo
 • bankarstvo i finansije
 • marketing
 • društvene nauke
 • medicina
 • tehnička dokumentacija

Pri preuzimanju ovjerenih prevoda, dostaviti na uvid original ili ovjerenu kopiju dokumenta.