Usluga popunjavanja elektronskih formulara sa mogućnošću elektronskog plaćanja takse za obradu zahtjeva za vize.

Sve više država ukida mogućnost podnošenja zahtjeva za vize u papirnom obliku. Za države poput Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Australije, Irske, Švedske, itd. sada se podnošenje zahtjeva za vizu vrši preko interneta. Takođe, i plaćanje takse, kao i proces zakazivanja termina za razgovor se obavlja preko interneta. Sve to, kao i prevod potrebne dokumentacije možete završiti kod mene.